Neem asseblief kennis dat hierdie slegs `n aansoek vir `n brandpermit is en dat die indiening van hierdie aansoek op geen wyse as `n brandpermit geag kan word nie. Brandpermitte word skriftelik uitgereik en is onderhewig aan voorwaardes en beperkings.

Please take note that this is just an application for a burn permit and the completion of this do not constitute a burn permit in any way shape or form. Burn permits are issued in writing and is subject to terms and conditions.Brandbestrydings Kapasiteit

Verskaf asseblief inligting aangaande brandbestyding toerusting en personeel wat tydens die beheerde brand beskikbaar sal wees.

Fire Fighting Capacity

Please supply information regarding the fire fighting equipment and personnel available that will be available during the controlled burn.


You can request to book one here on the MAFPA website / U kan een hier op die MAFPA website bespreek: https://www.mafpa.co.za/wof-booking